Política de privacitat

Si has entrat aquí és perquè et preocupa la teva privacitat!

En primer lloc dir-te que les teves dades estan segures a Xerigot, no les recollim per fer-ne res dolent ni enviar SPAM.

A continuació pots llegir tota la informació essencial en referència a la recopilació de dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

En cumpliment al Reglament General de Protecció de Dades 679/2016, la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002 de l’11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, t’informem que el responsable de tractar les dades recollides a www.formatgeriaireneu.com es:

Raó social: Formatgeria els avis, S.L.(a partir d’ara l’Empresa)

Direcció: Carrer Gran de Sant Andreu, 117, 08030 Barcelona

C.I.F: B67739797

Teléfono: 93 249 89 55 / 603 48 62 04

Correu electrònic info@formatgeriaireneu.com

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

El present apartat de la web et preten informar de com tractem les teves dades.

Si no estàs conforme amb qualsevol dels termes que utilitzem, et recomanem que no segueixis utilitzant el nostre lloc web. Si per contra, tens alguna consulta relacionada amb aquest tema ens pots consultar via correu electrònic a info@formatgeriaireneu.com

La present política s’aplica a tots els usuaris que fan servir el nostre entorn web, amb independència horària i del lloc des d’on hi accedeixin.

DADES QUE UTILITZEM

A través del nostre formulari web, recopilem dades personals generals, nom i informació de contacte. En cap cas demanem informacions confidencials relacionades amb el sexe o la religió.

Les dades recopilades s’utilitzen per a poder gestionar i respondre a la informació que demanen els nostres usuaris.

També utilitzem cookies, podeu veure tota la informació respecte aquest tema a l’apartat Política de cookies.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

1.- Gestionar adequadament el nostre lloc web.

2.- Facilitar la navegació i orientar als usuaris segons les seves preferències.

3.- Vetllar per la seguretat de les dades dels nostres usuaris / clients.

4.- Col·laborar amb les autoritats, cossos de seguretat i sistemes judicials que ens puguin requerir per vies legals informació per prevenir qualsevol delicte.

5.- Realitzar accions de màrqueting i oferir-te informació de promocions, ofertes i activitats que et poden interessar (sempre amb previ consentiment).

FINS QUAN GUARDEM LES DADES?

Les teves dades seran guardades sempre que segueixis vinculat amb nosaltres.

Una vegada t’hagis desvinculat, les teves dades es guardaran el temps previst conforme a la legalitat incluits els terminis que un jutge pugui determinar.

De no existir terminis legals, les dades es guardaran fins que l’usuari interessat en demani la supressió.

La informació relacionada amb els usuaris/clients també es manté per atendre possibles reclamacions derivades de la nostre prestació de serveis.

DRETS DELS USUARIS

La llei de protecció de dades (LOPD) recull els següents drets fonamentals a favor dels usuaris dels quals es tracten dades:

1.- Dret d’accés: l’usuari té dret a coneixeri obtenir gratuïtament informació sobre les seves dades de caràcter personal.

2.- Dret de rectificació: l’usuari té dret a corregir errades i modificar dades inexactes o incompletes. Et demanem que ens informis de qualsevol canvi en les teves dades.

3.- Dret de limitació: l’usuari pot sol·licitar una limitació del tractament de les seves dades en qualsevol moment.

4.- Dret de cancel·lació, supresió i oblit: El dret de supresió permet que l’usuari demani que es suprimeixin dades que resultin ser inadequades.

5.- Dret d’oposició: permet qu l’usuari s’opongui al tractament de les seves dades personals o que en revoqui el seu ús indicant-ne les finalitats.

6.- Dret de portabilitat: permet a l’usuari demanar una còpia en un format estructurat tant per ús com per lectura de les seves dades.

L’usuari per fer ús de qualsevol dels seus drets ens pot contactar per correu electrònic a info@formatgeriaireneu.com, ha de tenir en compte que és necessaria la identificació abans de portar a terme qualsevol sol·licitud.

MESURES DE SEGURETAT

Pel tractament de les dades dels nostres usuaris utilitzem mesures de seguretat tant físiques com tecnològiques.

El nostre objectiu és evitar l’accés a les dades de tercers no autoritzats per evitar la pèrdua, el robatori o la divulgació.

S’ha de tenir en compte, però, que Internet no és un entorn 100% segur, l’usuari entén que tot i les mesures aplicades per part de l’empresa el risc d’incidencia amb les seves dades no desapareix completament.

Per aquest motiu et demanem que si tens indicis que la teva informació pot estar en risc, et posis en contacte ràpidament amb nosaltres per tal que puguem investigar el fet i oferir-te solucions.

MESURES DE SEGURETAT

És possible que en un futur l’empresa modifiqui la present Política de Privacitat. En aquest cas, a banda de la modificació d’aquesta informació a la pàgina web, l’usuari serà avisat mitjançant finestra emergent a la web.

És necessari que l’usuari llegeixi les modificacions abans de continuar utilitzant el nostre entorn web.

RECLAMACIONS

Tot usuari pot interposar reclamacions relacionades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Pots accedir a més informació sobre privacitat de dades i realitzar les teves gestions i reclamacions a: www.agpd.es